OM OSS

Henrik Lindh AB är svensk importör och distributör för de kompatibla frankeringsprodukter vi säljer på hemsidan. Vi har inte själva någon fysisk butik, endast lager.

Henrik Lindh AB
Ekerothsväg 14
585 62 Linghem

order@frankering.net
Org.nr: 556685-3361
Telefon: 0708-44 75 25
Vi kan vara svåra att nå per telefon, enklast når ni oss via mail.

 

FÖRSÄLJNINGSVILLKOR

1. FRAKTKOSTNAD

Vi skickar din order med DHL. DHL hämtar gods hos oss måndagar, onsdagar och fredagar. Fraktkostnaden är 72 kronor oavsett hur mycket du beställer. OBS! Felaktiga adressuppgifter som gör att DHL inte kan leverera paketet debiteras med verklig kostnad för ändring av detta. DHL tar ut avgift 200-300 kr + moms för denna ändring.

 

2. PRISER OCH PRISÄNDRINGAR

Alla priser anges i svenska kronor (SEK). Henrik Lindh AB förbehåller sig rätten att justera priser och data utan särskild förvarning. Priset vid ordertillfället är det som gäller.

 

3. LEVERANS

Din order packas och skickas med DHL kommande måndag, onsdag eller fredag, som är de dagar DHL hämtar gods hos oss. Vi levererar bara inom sverige.

 

4. BETALNINGSVILLKOR

Faktura med 20 dagars kredit.
Henrik Lindh AB förbehåller sig rätten att kreditpröva nya kunder. Vid försenad betalning tillkommer påminnelseavgift om 50,- samt dröjsmålsränta med 16% och i de fall det är aktuellt påföres inkassoavgift.

 

5. ÅTERTAGANDE / ÄGANDERÄTT

Henrik Lindh AB förbehåller sig rätten att återta det försålda godset tills alla delar i detta dokument är uppfyllda.

 

6. GARANTIER

Vi lämnar 1-års garanti avseende material och funktionsfel. Garantin gäller från det datum då varan köptes. Produkt som vi finner felaktig byts omedelbart ut mot en ny.

 

7. ÅTERKÖPSKLAUSUL/AVBESTÄLLNING

Enligt distans- och hemförsäljningslagen har du som konsument (ej företag) rätt att frånträda avtalet genom att meddela oss detta inom 14 dagar från mottagandet av varan. För att Du ska kunna nyttja din ångerrätt måste originalförpackningen vara obruten. Vid nyttjande av ångerrätten är det Du som står för returkostnaden.

 

8. FELLEVERANS

Skulle en vara vara fellevererad från vår sida står vi självklart för frakten.

 

9. TRANSPORTSKADOR

Reklamationer avseende transportskador skall alltid göras till budet direkt i samband med godsets mottagande.

 

10. ANSVAR

Inga krav kan ställas mot Henrik Lindh AB pga icke fullständig leverans, felaktig leverans eller andra kostnader som drabbats ÅF eller slutkund.

 

11. TVIST

Tvister skall i första hand lösas direkt mellan parterna Henrik Lindh AB och köparen. I de fall detta inte går skall de avgöras i svensk allmän domstol efter svensk lagstiftning.

 

12. PUL

Henrik Lindh AB följer den svenska personuppgiftslagen. PUL håller en hög nivå för att ge individen skydd om hur personuppgifter lagras. Enligt denna lag måste vi be dig samtycka till att vi behandlar och sparar uppgifter om dig i vår databas. Genom köp hos Henrik Lindh AB bekräftar du detta samtycke. Alla personuppgifter som du lämnar till oss eller som vi får del av när du genomför ett köp kommer att behandlas av oss i egenskap av personuppgiftsansvarig. Informationen kommer att användas i syfte att vi vid köp skall kunna fullgöra våra åtaganden gentemot dig som kund.